Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Apel do rodziców!

APEL DO RODZICÓW !!!!!

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola przypominamy, że:

  • Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzanie do przedszkola dzieci tylko zdrowych.
  • Nie przyprowadzamy dzieci, które:
  • mają katar, kaszel, gorączkę (Pamiętajmy o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie zarażenia. W początkowej fazie choroby dziecko najbardziej zaraża kolegów.)
  • są przeziębione lub chore, 
  • są w trakcie leczenia antybiotykowego, 
  • mają inne objawy, które mają znamiona przeziębienia lub choroby. 
  • Dzieci zakatarzone, przeziębione i kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi !
  • Infekcje mnożą się lawinowo i przechodzą na pozostałe dzieci !
  • Lepiej dziecko przetrzymać w domu i wyleczyć katar i kaszel w ciągu paru dni, niż doprowadzić do dłuższej choroby i powikłań !