Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Dyżur wakacyjny 2021

OGŁOSZENIE !!!

Przedszkole będzie pełnić dyżur wakacyjny 
od 02.08.2021 roku ( poniedziałek ) zainteresowanych rodziców prosimy 
o wypełnienie wniosków  i dostarczenie do przedszkola.

wniosek należy złożyć do 30.06.2021r.

WNIOSEK

KLAUZULA INFORMACYJNA