Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Kodowanie w przedszkolu

KODOWANIE W PRZEDSZKOLU

            Żyjemy w czasach, gdzie rozwijają się różnego rodzaju technologie. Wszyscy korzystamy z komputera, Internetu, telefonów, tabletów. W szkołach dzieci uczą się obsługi komputera na zajęciach informatycznych, a w pracy komputer stał się nieodłącznym sprzętem. Komputer jest dla nas rozrywką.

            Technologia idąc cały czas do przodu spowodowała, że powstały nowe metody nauczania. Jedną z nich jest kodowanie, czyli zabawy, które przygotowują dziecko do nauki programowania. Stosując tę metodę pozwalamy dziecku na eksperymentowanie, doświadczanie, działanie. Uczy się między innymi  logicznego i twórczego myślenia, obserwacji i dedukcji, planowania, współpracy, samodzielności, analizowania.