Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Lepiej dmuchać na zimne - Próbna ewakuacja w przedszkolu

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 19.09.2022r. o godz. 11:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi.