Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

REKRUTACJA 2021/2022 cz.2

Poszczególne etapy postepowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach : 

1. Od 15 lutego do 24 lutego – składanie deklaracji o kontynuowanie uczęszczania dziecka do przedszkola w następnym roku szkolnym. 


2. Od 01 marca  do 12 marca – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola
Po terminie 12 marca 2021r. nie będą wydawane i przyjmowane wnioski. 


3. Od 15 marca – obrady Komisji Rekrutacyjnej 


4. 26 kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych. 
                                                                                                                                                                                                                  Dyrektor Przedszkola