Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Numer konta

Uprzejmie informujemy, iż opłatę należności za Przedszkole należy dokonywać na następujący numer konta:

92 8944 0003 3900 5076 2000 0010

Termin płatności: do 30-stego każdego miesiąca