Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Programy 2023/2024

Programy realizowane w przedszkolu

 • Program Wychowania Przedszkolnego, Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo, MAC EDUKACJA
 • Program Wychowawczy Przedszkola Publicznego w Człopie
 • Program poprawy bezpieczeństwa „Bezpieczne przedszkole”
 • Program edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program profilaktyczny „Dbam o własne ciało, zdrowie, bezpieczeństwo i sprawność fizyczną”

Programy własne

 • Program  z zakresu wychowania obywatelskiego i patriotycznego pt. „Z Syriuszem zwiedzamy Świat”
 • „Jestem dobrym kolegą” Program własny z zakresu edukacji społeczno- moralnej
 • Zabawy i zajęcia wspomagające rozwój dziecka przedszkolnego”
 • „Muzykujące przedszkolaki”- Program własny przeznaczony do realizacji w *Przedszkolu Publicznym w Człopie
 • Program edukacji ekologicznej
 • Program zajęć logopedycznych

Ponadto w naszym przedszkolu w rok szkolnym 2023/2024 realizowane są programy, projekty takie jak:

* "Zdrowo i Sportowo"

* "Idą święta, nie o Smsie, lecz o kartce pamiętaj"

* "Serce za odwagę"

* "Nauczyciel i przedszkolak w świecie TIK"

* "Jestem małym przyjacielem przyrody"

* "Szkoła do hymnu"