Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Odpłatności

Z  dniem  1  września  2022 r.  stawka za wyżywienie dla  wszystkich dzieci wynosi:

      1,50 zł   Śniadanie

      0,50 zł  II Śniadanie

      5,00 zł   Obiad                

      1,50 zł   Podwieczorek

Dzienna  stawka za wyżywienie wynosi  8,50 zł

Do wyliczenia np. wrzesień 22 dni robocze

8,50 x 22 dni = 187,00 całodzienne wyżywienie

7,00 x 22 dni = 154,00 śniadanie, II śniadanie, obiad

5,50 x 22 dni = 121,00 II śniadanie, obiad

7,00 x 22 dni = 154,00 II śniadanie, obiad, podwieczorek 

Opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową za jedną godzinę 1,00 zł

Przykładowo wrzesień 22 dni robocze

0,5 godz. 1,00 zł = 0,50 x 22 = 11,00 zł

1 godz. 1,00 zł = 1,00 x 22 = 22,00 zł

2 godz. 1,00 zł = 2,00 x 22 = 44,00 zł

3  godz. 1,00 zł = 3,00 x 22 = 66,00 zł

Dzieci 6 letnie nie są objęte opłatą ponad program.

Wpłaty należy dokonywać do 30 dnia każdego m - ca na konto   

92 8944 0003 3900 5076 2000 0010                                             SBL w Zakrzewie / oddział w Człopie

  • 08:00 - 08:30 ŚNIADANIE
  • 10:00 - 10:30 II ŚNIADANIE
  • 12:00 - 12:30 OBIAD
  • 14:00 - 14:30 PODWIECZOREK

Inne strony w dziale