Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Człopie rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący Rady Rodziców: Dominika Dul