Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Ogólnopolski Konkurs Strażacki

W tym roku szkolnym w Ogólnopolskim plastycznym konkursie strażackim komisja postanowiła wyróżnić:

- Elżbietę Ruta

- Julię Rachtan

- Antoniego Pawlika

- Marię Nieradka,

- Helenę Lewicz

- Mariannę Głodowską.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace pierwszych 5 wskazanych wyżej osób zostały przesłane do etapu powiatowego. Wynikiem prac powiatowej komisji na szczeblu powiatowym miejsca zdobyli i zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich nastepujące osoby:

Julia Rachtan - 2 miejsce

Antonii Pawlika - 4 miejsce

Elżbieta Ruta - V miejsce

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do brania udziału w innych konkursach.