Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

REKRUTACJA 2023/2024

OGŁOSZENIE !!!

Od dnia 27 lutego 2023r. do 10 marca 2023r. w Przedszkolu Publicznym ,,Leśna Kraina” w Człopie przy  ul. Przedszkolnej 1 odbędą się zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2023/2024, dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Dzieci 6 –letnie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci 5 –letnie i 4- letnie mają prawo do edukacji przedszkolnej

Dzieci 3 –letnie, które na dzień 1 września 2023 roku będą miały ukończone 3 lata. 

 

WAŻNE !!! 

Prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wniosku.

Wniosek powinien być podpisany przez obojga rodziców / opiekunów prawnych. Natomiast jeżeli z różnych powodów wniosek nie może zostać podpisany przez jednego z rodziców / opiekunów proszę o informację lub zaświadczenie z jakiego powodu.

Brane pod uwagę będą tylko wnioski poprawnie wypełnione.

Należy również brać pod uwagę, iż w razie konieczności będzie trzeba okazać dokumenty do wglądu m.in. (świadectwa pracy, umowy o pracę, bądź zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu itp.)

Wnioski nie będą przyjmowane po 10.03.2023r. 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE [KLIKNIJ]