Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

REKRUTACJA 2024/2025

OGŁOSZENIE !!!

Od dnia 13 lutego 2024 r. do 23 lutego 2024r. w Przedszkolu Publicznym ,,Leśna Kraina” w Człopie przy ul. Przedszkolnej 1 odbędą się zapisy do Przedszkola na rok szkolny 2024/2025 , dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

Dzieci 6 –letnie obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Dzieci 5, 4 i 3 letnie  mają prawo  do edukacji przedszkolnej. 

Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w następujących terminach: 

1. Od 29 stycznia do 09 lutego 2024r  – składanie deklaracji o kontynuowanie uczęszczania dziecka do przedszkola w następnym roku szkolnym. 

2. Od 13 lutego  do 23 lutego – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3. Od 26 lutego – obrady Komisji Rekrutacyjnej.

4. 12 kwietnia – wywieszenie list dzieci przyjętych i dzieci nieprzyjętych. 

                                              Dyrektor przedszkola

WAŻNE !!! 

Prosimy o dokładne i staranne wypełnienie wniosku.

Brane pod uwagę będą tylko wnioski poprawnie wypełnione.

Należy również brać pod uwagę, iż w razie konieczności będzie trzeba okazać dokumenty do wglądu m.in. (świadectwa pracy, umowy o pracę, bądź zaświadczenia z miejsca pracy o zatrudnieniu itp.)

Wnioski nie będą wydawane i przyjmowane po terminie 23 lutym 2024r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE [KLIKNIJ]

Pozostałe aktualności