Logo GOPS
Przedszkole Publiczne w Człopie
Leśna Kraina

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dnia 7 lutego 2023 r. przypada Dzień Bezpiecznego  Internetu - DBI 2023. Nasza placówka aktywnie włącza się w  obchody DBI podejmując własne inicjatywy. Mają one na celu wspieranie Rodziców w świadomym rodzicielstwie.

W tym roku w najstarszej grupie przedszkolnej realizowane były wybrane elementy Pakietu edukacyjnego Necio.pl. Celem rozmów z dziećmi było:

- zapoznanie dzieci z pojęciem internetu; omówienie do czego można go używać;

- zapoznanie dzieci z zagrożeniami zwiazanymi z używaniem i nadużywaniem urządzeń ekranowych oraz internetu; 

- uwrażliwienie dzieci na zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji dorosłym.

Zachęcamy także do zapoznania się z oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która oferuje warsztaty tematyczne dla rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień cyfrowych oraz korzystania z urządzeń ekranowych przez dzieci.

Wszystkich Rodziców prosimy także o rozmowy z dziećmi na te tematy oraz, zachęcamy do zapoznania się z wynikami Raportu nt. Problematycznego Używania Internetu przygotowanego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Zachęcamy do przejrzenia materiałów pod ponizszym likiem:

https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html